CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 30.03.2017, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Avizarea Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2017.

2. Deschiderea de conturi curente şi numirea persoanelor autorizate să semneze operaţiuni bancare, la ALPHA BANK ROMANIA SA – Sucursala Arad.

3. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în data de 30 martie 2017, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Cererile de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind apartamentele 7,8,9,10,11 şi 12 din Arad, str. Liviu Rebreanu bl. 100, locuinţe care aparţin societăţii.

2. Solicitarea SC BRIMCARGO SRL privind prelungirea termenului de închiriere  pentru parcare  auto.

3. Solicitarea S.C. TANSSAM SRL privind spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

4.Cererea S.C. European American Investment Group S.R.L. privind prelungirea termenului de închiriere a unui panou publicitar pe terasa spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  31 martie 2017, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara