CONVOCATOR

În data de 30.01.2013, orele 14,00 se convoacă la sediul SC RECONS SA  Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN Consiliul de Administraţie al Societăţii în baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările la zi, precum şi a actului constitutiv actualizat al SC RECONS SA, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea Planului de investiţii pe anul 2013 cu modificările conform deciziei CA nr. 13. din 14.12.2012.

2. Prezentarea şi avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013;

3. Diverse.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara