CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 29.09.2016, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1.Cererea directorului general, dl. ing. Puha Nicolai privind aprobarea efectuării concediului de odihnă aferent anului 2016.

2. Analiza programului de lucru a casieriilor din Ştrandul Neptun, în perioada 01.10.2016 – 30.04.2017, raportat la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Zonelor de Agrement , aprobat conform HCLM nr. 111 din 28 mai 2013.

3. Analiza situaţiei prezentată de directorul general şi şeful serviciului zone de agrement, raportat la articolul din presă.

4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara