CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 29.07.2016, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza activităţii societăţii la 30.06.2016.

2. Prezentarea şi aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2016.

3. Analiza activităţii Controlului Financiar de Gestiune pe trimestrul II 2016.

4. Adresa nr. 2210 din 25.07.2016 a Biroului Resurse Umane privind trecerea personalului cu atribuţii financiare ( casier, contabil, etc) din cadrul Serviciului Zone de Agrement în subordinea Biroului Financiar Contabil, începând cu 01.08.2016.

5. Referatul Biroului Contencios juridic privind eşalonarea datoriei S.C. CANDID S.R.L.

6. Analiza adresei nr. 45299 din 05.07.2016 emisă de Primăria Municipiului Arad, Direcţia Tehnică şi înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 2161 din 05.07.2016 privind preluarea în custodie a 7 bucăţi panouri temporare.

7. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara