Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 29.03.2018, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Adresa nr. 760 din 15 martie 2018 emisă de Biroul Resurse Umane privind transformarea în Statul de Funcții, a postului de inspector expolatare trafic din cadrul Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule, în post de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

2. Prezentarea rezultatelor Inventarierii la sfârşitul anului 2017 şi aprobarea propunerilor de casare.

3. Solicitarea Sindicatului Libertatea din cadrul SC RECONS SA privind posibilitatea acordării, din fondul social constituit, de tichete cadou, angajaților societății, cu ocazia sfintelor sărbători de Paște.

4. Adresa privind deplasarea la și de la locul de muncă a directorului general al societății.

5. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 29 martie 2018, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Cererea S.C. European American Investment Group S.R.L. privind prelungirea termenului de închiriere a unui panou publicitar pe terasa spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6.

2. Adresa nr. 607 din 06 martie 2018 emisă de dna. Vălcan Florica, administrator la S.C. Grup Contera S.R.L. privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.

3. Adresa nr. 656 din  07 martie 2018 emisă de dl. Negru Vasile Adrian, administrator la S.C. Sienoh Trading S.R.L., privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82A.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  30.03.2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile