CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 28.09.2017, orele 14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Adresa nr. 3583/26.09.2017 a conducerii societății privind stabilirea salariului brut lunar pentru personalul de conducere cu atribuțiuni de director economic și a șefului serviciului parcări și ridicări vehicule.

2. Adresa nr. 3569/25.09.2017 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, Centrul Municipal  de Cultură Arad privind folosința cu titlu gratuit a unui spațiu de depzitare.

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile