Membrii Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 27.10.2017, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI :

Avizarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, rectificat.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile