CONVOCATOR

 În data de 27.03.2013, orele 13,00 se convoacă la sediul SC RECONS SA  Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, Consiliul de Administraţie al Societăţii în baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările la zi, precum şi a actului constitutiv actualizat al SC RECONS SA, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza situaţiei debitelor şi creanţelor societăţii la 31.12.2012;

2. Diverse.

 

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara