CONVOCATOR

În data de 27.02.2013, orele 14,00 se convoacă la sediul SC RECONS SA  Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, Consiliul de Administraţie al Societăţii în baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările la zi, precum şi a actului constitutiv actualizat al SC RECONS SA, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prezentarea spre aprobare a contractului colectiv de muncă, organigrama societăţii, statul de funcţiuni, limitele salarizării şi regulamentul de ordine interioară  începând cu data de 01.03.2013.

2. Prezentarea spre aprobare a planului de management a directorului general a societăţii pentru mandatul  2012 – 2016.

3. Prezentarea rezultatelor inventarierii la sfârşitul anului 2012 şi aprobarea propunerilor de casare.

4. Convocare AGA.

5. Diverse.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara