CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 26.06.2017 orele 14,30 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Numirea Directorului general al societății.

2. Stabilirea indemnizației lunare a Directorului economic și a Şefilor de servicii din cadrul societății.

3. Raportul programului de control financiar de gestiune pentru perioada octombrie 2016- martie 2017.

4. Discutarea adresei nr. 37566 din 14.06.2017 emisă de Serviciul Societăți Comerciale din cadrul Municipiului Arad înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 2400 din 14.06.2017 privind serviciile juridice din cadrul societății.

5. Discutarea adresei nr. 40056 din 15.06.2017 emisă de Serviciul Societăți Comerciale din cadrul Municipiului Arad înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 2412 din 15.06.2017 privind propunerea de modificare a tarifelor la Zonele de Agrement.

6. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor societăţii în data de 26 iunie 2017, orele 15,30 cu următoarea ordine de zi:

Discutarea adresei nr. 40056 din 15.06.2017 emisă de Serviciul Societăți Comerciale din cadrul Municipiului Arad înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 2412 din 15.06.2017 privind propunerea de modificare a tarifelor la Zonele de Agrement.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  27.06.2017, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile