CONVOCATOR

    Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 26 februarie 2015, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prezentarea rezultatelor Inventarierii la sfârşitul anului 2014 şi aprobarea    propunerilor de casare.

2. Prezentarea spre aprobare a Contractului colectiv de muncă a societatii, începând cu data de 01.03.2015.

3. Prezentarea planului anual de formare profesională a personalului societăţii pentru anul 2015.

4. Prezentarea spre aprobare a Regulamentului de ordine interioară la nivel de societate.

5. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile august, septembrie, octombrie şi noiembrie 2014, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

6. Fundamentarea tarifelor pentru activitatea Serviciului zone de agrement

( conform contractului de delegare a Zonelor de agrement.)

7.  Fundamentarea tarifelor pentru activitatea Serviciului parcări şi ridicări vehicule.

8. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 25 situat în Arad, B-dul Dragalina nr. 18.

2. Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter.

3. Închirierea spaţiului comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/A, ap. 17.

4. Solicitarea SC ALGLASS SRL privind compensarea şi eşalonarea soldului restant pentru spaţiul situat în Arad, P-ţa Spitalului bl. 5.

5. Închirierea spaţiului comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/A, ap. 17.

6. Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/a, ap. 17, parter.

7. Modificare denumire firmă pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a/2, ap. 18 şi 19.

8. Prelungirea contractului de închiriere şi reducerea chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. 6/b, ap. 25.

9. Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul de parcare a două autovehicule în incinta sediului SC RECONS SA.

10. Solicitarea SC Armedia Group SRL pentru o colaborare.

11. Reanalizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 27.02.2014, ora 14,00 la sediul societăţii situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

9. Reanalizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015.

10. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro)

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara