Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 26.01.2018, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1.  Prezentarea situației economico-financiare a societății, la 31.12.2017.

2. Adresa nr. 156 din 18.01.2018 privind majorarea indemnizației fixe lunare a directorului general al societății.

3. Adresa nr. 174 din 19.01.2018 privind revizuirea procedurii operaționale de control intern privind activitatea de control financiar preventiv propriu, din cadrul S.C. RECONS S.A.

4. Prezentarea schiței de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

5. Prezentarea  programului de achiziții pentru anul 2018.

6. Prezentarea planului de investiții pentru anul 2018.

7. Aprobare tarifelor privind serviciile prestate de către dispeceratul societății.

8. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 26 ianuarie 2018, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1.Adresa Consiliului de Administrație privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor acestuia.

2. Solicitarea SC ALIFARM PLUS SRL  privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 17.

3.  Solicitarea SC MINERALIA  SRL  privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 17.

4.  Solicitarea dnei Marina Mariana Cornelia  privind spațiul de locuit situat în Arad, Bd. Dragalina nr. 18, ap. 25.

5.  Solicitarea SC BOGDAN DISTRIBUȚION GROUP SRL   SRL  privind spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. 6b, ap. 25

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile