CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 25.11.2015, orele 14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza activităţii societăţii la 30.09.2015.

2. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile iulie, august şi septembrie 2015, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

3. Aprobarea Politicilor contabile proprii în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordin nr. 1802 din 29.12.2014.

4. Analiza activităţii Controlului Financiar de Gestiune pe trimestrul III 2015.

5. Completarea Proiectului de modificare al HCLM 278/2014, Anexa 2, art. 29.

6. Aprobarea tarifelor privind înlocuirea, mutarea şi repararea în teren sau atelier a dispozitivelor de blocare a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă.

7. Analizarea adresei nr. 4951 din 03.11.2015 emisă de Municipiul Arad privind schimbul de terenuri situate în Arad, str. Clujului nr. 6-8 şi str. Lungă FN.

8. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale, monitorizare serviciilor de utilităţi publice din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara