CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, convoacă şedinţa Consiliul de Administraţie în data de 25.09.2013, orele 14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru luna august 2013, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

2. Analiza situaţiei debitelor şi creanţelor la 30.08.2013.

3. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedinte  Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara