CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 24.06.2016, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Avizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru contractul de mandat al directorului general, programate pentru anul 2016.

2. Prezentarea Raportului asupra activităţii Compartimentului de audit public intern pe semestrul II 2015.

3.  Prezentarea raportului privind securitatea şi sănătatea în muncă la 31.05.2016.

4. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în data de 24 iunie 2016, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru contractul de mandat al directorului general, programate pe anul 2016.

2. Prelungirea contractului de închiriere şi menţinerea reducerii chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, Bd-ul Revoluţiei nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter, închiriat la S.C. RAMONA S.R.L

3. Analizarea ofertei de colaborare între S.C. Russmedia Press S.R.L. şi  S.C. RECONS S.A.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de        27 iunie 2016, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara