Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă de şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 24.05.2018, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1.  Prezentarea şi avizarea  situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2017.

2. Raportul Administratorilor pentru anul 2017, în vederea înaintării la Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobare şi descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general.

  1. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2017.
  2. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2017.
  3. Prezentarea Raportului Auditorului statutar pentru anul 2017.

6. Adresa nr. 2082 din 22.05.2018 privind ap. 7, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100.

7.  Completare ordine de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii, din data de 24.05.2018, orele 14,00 cu următoarele puncte:

5. Cererile de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind apartamentele 8,9,10 și 11 din Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100, locuinţe care aparţin societăţii.

6. Adresa nr. 2082 din 22.05.2018 privind ap. 7, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100.

7. Solicitarea SC BRIMCARGO SRL privind prelungirea termenului de închiriere pentru parcare  auto.

8. Solicitarea SC RAMONA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  25.05.2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile