Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 24.04.2018, orele 13,30 la sediul societăţii, cu următoarea:

 ORDINE  DE  ZI

1.  Adresa nr. 1252 din 10.04.2018 privind revizuirea procedurii operaționale de control intern privind activitatea de control financiar preventiv propriu, din cadrul S.C. RECONS S.A.

2. Modificarea statului de funcții.

3. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 24 aprilie 2018, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Cererea S.C. Arena Moda SRL privind spaţiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, parter, ap. 34.

2. Cererea SC FLO&Company Construct SRL privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  25.04.2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

4. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor societăţii în data de    24.05.2018, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2017.

2. Raportul administratorilor pentru anul 2017, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2017.

3.  Raportul Auditorului statutar pentru anul 2017.

4.  Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2017.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  26.05.2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.