CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 22.09.2014, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza situaţiei debitelor şi creanţelor la 31.08.2014.

2. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru luna iulie 2014, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

3. Analiza situaţiei preluării inventarului de la Ştrandul ,, Neptun ’’ şi Patinoarul Municipal Arad.

4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara