Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă de şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 22.06.2018, orele 11,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

 1. Aprobarea planului de management al directorului general pentru mandatul 2017-2021.

 2. Avizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017, programate pentru anul 2018.

 3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile ianuarie – aprilie 2018, conform contractului de mandat nr. 2655/05.07.2017.

 4.  Asigurarea de răspundere profesională a directorului general.

 5.  Adresa domnului Sfârâilă Marius Cristian privind demisia acestuia din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

6. Raportul comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație privind implementarea și desfățurarea activitatății de achiziții publice în cadrul societății, în anul 2017.

 7. Adresa S.C. Premier Restaurants Romania S.R.L-McDonald”s privind propunerea unui parteneriat.

8. Adresa domnului Princz Ioan, angajat al societății privind închirierea unei locuințe.

            9. Se convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Recons S.A. în data de 22 iunie 2018, orele 12,00, la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Recons S.A. Arad aprobat prin Hotărârea nr. 208 din 8 mai 2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2018.
  2. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017, programate pentru anul 2018.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  25.06.2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile