CONVOCATOR

    Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 21 aprilie 2015, orele 14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea procedurilor de selecţie a candidaţilor funcţia de director adjuct şi pentru alte funcţii de conducere.

2. Recomandare de candidat pentru funcţia de director adjuct.

3. Propuneri pentru remunerare director adjunct şi pentru alte funcţii de conducere.

4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara