CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 19.09.2017, orele 13,30 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 19 septembrie 2017, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Reanalizarea spre avizare a Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad.

2. Reanalizarea spre avizare a Regulamentului de organizare  și funcționare a parcărilor de reședință din municipiul Arad.

3. Reanalizarea spre avizare a Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite și  staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a vehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad de către Serviciul Parcări și  Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad.

4. Solicitarea S.C.Norbiliard SRL privind cesionarea spaţiului comercial situat  în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 18.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  20.09.2017, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

2.       Diverse.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile