CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 17 martie
2021, orele 10,00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea achiziționării unei autospeciale de gunoi pentru Stația de Sortare
deșeuri reciclabile Arad.
2. Aprobarea achiziționării unei măturători stradale pentru întreținerea Fast
Parkurilor atribuite de către Municipiul Arad.
3. Solicitarea administratorului SC MINERALIA SRL privind subînchirierea
unei părți din spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc.
B+C, ap. 34, parter.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile