CONVOCATOR

În data de 15.10.2012, orele 14,00 se convoacă la sediul SC RECONS SA Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN Consiliul de Administraţie al Societăţii în baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările la zi, precum şi a actului constitutiv al SC RECONS SA, art. 18 alin 4, 5 şi art. 20 cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Constituirea comitetului de nominalizare şi renumerare pentru procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de director general.
2. Aprobarea criteriilor de selecţie pentru numirea directorului general şi publicarea lor în două ziare economice şi/sau financiare şi pe pagina de internet a societăţii.
3. Diverse.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Ing. Popa Florica Mioara