Președintele Consiliului de Administraţie convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 14.12.2017, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi :

1.  Analiza situației economico-financiare a societății .

2. Adresa nr. 4409 din 11.12.2017 emisă de conducerea societății privind prelungirea termenului la depozitul bancar.

Semneaza Presedintele C.A. – Jr. Vasii Vasile