CONVOCATOR

În data de 14.12.2012, orele 12,00 se convoacă la sediul SC RECONS SA  Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN Consiliul de Administraţie al Societăţii în baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările la zi, precum şi a actului constitutiv actualizat al SC RECONS SA, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Proiectul de program de activitate a Consiliului de administraţie pe anul 2013.

2. Lista de investiţii pe anul 2013.

3. Diverse.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara