CONVOCATOR

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, convoacă şedinţa Consiliul de Administraţie în data de 13.12.2013, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prezentarea Proiectului de program de activitate al Consiliului de administraţie pe anul 2014.

2. Prezentarea şi avizarea planului de investiţii pe anul 2014.

3. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara