CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 11.09.2017, orele 14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza cererii Directorului economic privind demisia acestuia.

2. Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad.

3.  Avizarea Regulamentului de organizare  și funcționare a parcărilor de reședință din municipiul Arad.

4. Avizarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite și  staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a vehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad de către Serviciul Parcări și  Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad.

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile