Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 11.05.2017, orele 14,30 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea anunţului privind selecţia pentru postul de director general la S.C. RECONS S.A. Arad.

2. Aprobarea criteriilor de evaluare/selecţie pentru postul de director general la S.C. RECONS S.A. Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile