CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, convoacă şedinţa Consiliul de Administraţie în data de 10.04.2014, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Cererea Cabinetului individual de avocatură ,, Stoian Madona Maria – Cabinet de avocat ” privind prelungirea contractului de asistenţă juridică.

2. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara