CONVOCATOR

În data de 07.11.2012, orele 14,00 se convoacă la sediul SC RECONS SA  Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN Consiliul de Administraţie al Societăţii în baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările la zi, precum şi a actului constitutiv actualizat al SC RECONS SA, cu următoarea

ORDINE  DE  ZI

1. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare si remunerare pentru alegerea directorului general a societatii.
2. Alegerea directorului general a societatii.
3. Prezentarea raportului ANAF emis in data de 16.10.2012 in urma verificării eficienţei gestiunii economico – financiare a societăţii, pentru perioada 01.01.2009 – 31.12.2011.
4. Diverse.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara