CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 05 februarie 2016, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Propunerea de remunerare a şefului de Serviciul construcţii reparaţii şi întreţinere clădiri.

2. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor societăţii.în data de 05.02.2016, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Solicitarea SC BRIMCARGO SRL privind prelungirea termenului de închiriere  pentru parcare  auto.

2. Solicitarea S.C. TANSSAM SRL privind spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

3. Solicitarea S.C. GRUP CONTERA SRL privind spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 08.02.2016, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

3. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Serviciului Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara