CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 05 martie
2021, orele 10,00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea regulamentelor Serviciului Parcări.
2. Aprobarea rezultatelor Inventarierii la sfârşitul anului 2020 și a propunerilor
de casare.
3. Solicitarea nr. 2730 din 01.03.2021 emisă de către Direcția de Sănătate Publică
a Județului Arad privind închirierea spațiului situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5,
sc. B+C, ap. 34, parter.
4. Solicitarea domnului Alcheikh Ali Bassan, administrator la SC VASILICA
MARIAN ȘI ASOCIAȚIE privind închirierea unei părți din spațiul comercial situat în
Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
5. Solicitarea administratorului S.C. Bioclinica S.R.L. privind prelungirea
termenului de închiriere penru spaţiul situat în Arad, Cal. Aurel Vlaicu bl. Z26, sc. D, ap.
28 şi 29, parter.
6. Solicitarea administratorului SC MINERALIA SRL privind închirierea
spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
7. Solicitarea managerului de laborator al Centrului Medical Unirea SRL privind
închirierea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap.
34, parter.
8. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 05 martie
2021, orele 11,00 cu următoarea ordine de zi:
1. Hotărârea nr. 37 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad,
privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale care nu au
calitatea de operator regional sau local, la care Municipiul Arad este acționar.

2. Aprobarea regulamentelor Serviciului Parcări.
3. Solicitarea nr. 2730 din 01.03.2021 emisă de către Direcția de Sănătate Publică a Județului
Arad privind închirierea spațiului situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
4. Solicitarea domnului Alcheikh Ali Bassan, administrator la SC VASILICA MARIAN ȘI
ASOCIAȚIE privind închirierea unei părți din spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5,
sc. B+C, ap. 34, parter.
5. Solicitarea administratorului S.C. Bioclinica S.R.L. privind prelungirea termenului de
închiriere pentru spaţiul situat în Arad, Cal. Aurel Vlaicu bl. Z26, sc. D, ap. 28 şi 29, parter.

6. Solicitarea administratorului SC MINERALIA SRL privind închirierea spațiului comercial
situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
7. Solicitarea managerului de laborator al Centrului medical Unirea SRL privind închirierea
spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 08 martie
2021, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile