Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa a Consiliului de Administraţie în data de 04.07.2017, orele 15,00  la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Numirea directorului general.

2. Numirea persoanelor autorizate să semneze orice tip de operațiune bancară.

3. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 04 iulie 2017 orele 15,30 cu următoarea ordine de zi:

Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. RECONS S.A. Arad aprobat prin Hotărârea nr.183 din 8 iunie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  05.07.2017, ora 15,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,