CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 01.08.2019, orele 11,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

 

                 ORDINE  DE  ZI

 1. Analiza economico –financiară a societăţii la 30.06.2019.
 2. Prezentarea şi aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2019.
 3. Avizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al directorului general, programați pentru anul 2019.
 4. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile ianuarie – mai 2019, conform contractului de mandat nr. 2655 din 05.07.2017.
 5. Adresa nr. 2962 din 05 iulie emisă de dl. Ionel Bulbuc privind demisia acestuia din funcția de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. RECONS .SA. Arad.
 6. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 01 august 2019, orele 12,00 cu următoarea ordine de zi:
 7. Prezentarea raportului privind activitatea economico – financiară a S.C. RECONS .S.A la data de 30.06.2019.
 8. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017, programate pentru anul 2019.
 9. Cererea nr. 2854 din 28 iunie 2019 emisă de S.C. ARENA MODA S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
 10. Adresa nr. 2962 din 05 iulie 2019 emisă de dl. Ionel Bulbuc privind demisia acestuia din funcția de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. RECONS .SA. Arad.
 11. Cererile nr. 3095 din 15 iulie 2019 și nr. 3339 din 29 iulie 2019 privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a/2, ap. 18 și 19, parter.
 12. Cererea nr. 3127 din 16 iulie 2019 privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  02.08.2019, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 1.  Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile