CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de
29.12.2020, orele 10,00 la sediul societăţii, cu următoarea:
ORDINE DE ZI

1. Convocarea de îndată a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 29
decembrie 2020, orele 10,00 cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea declanșării procedurii privind selecția membrilor Consiliului
de Administrație ai S.C. RECONS S.A. Arad.
2. Aprobare privind realizarea procedurii de selecție a candidaților pentru
funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad de către
Consiliul Local al Municipiului Arad.
3. Hotărârea nr. 371 din 30 septembrie 2020 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat al S.C.
Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.
4. Hotărârea nr. 454 din 23 octombrie 2020 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat al S.C.
Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 30
decembrie 2020, ora 10,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul
Arad.
2. Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Vasii Vasile