CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 26
februarie 2021, orele 10,00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Acordarea de tichete de masă pentru angajații societății de la Stația de Sortare
deșeuri reciclabile.
2. Solicitarea Asociației Columbofile ,, Voiajorul “ Arad privind prelungirea
contractului de închiriere nr. 125/25.04.2019.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile