Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 24 septembrie 2019, orele 14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

                 ORDINE  DE  ZI

1.Avizarea tarifelor pentru utilizarea Zonelor de Agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în perioada 2020 – 2024.

  1. Hotărârea nr. 441 din 22 august 2019 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la SC RECONS SA.
  2. Schimbarea încadrării în funcție a salariatului Popa Nicolae.
  3. Informare privind D.A.L.I. „ Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente.”
  4. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 24 septembrie 2019, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:
  5. Aprobarea tarifelor pentru utilizarea Zonelor de Agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în perioada 2020 – 2024.
  6. Hotărârea nr. 441 din 22 august 2019 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la SC RECONS SA.
  7. Informare privind D.A.L.I. „ Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente.”
  8. Cererea nr. 3535 din 08 august 2019 emisă de dna. Filip Aneta Beatrice privind spațiul situat în Arad, str. Lungă FN.
  9. Cererea nr. 4151 din 16 septembrie 2019 emisă de dl. Drăgănescu Cornel Niculaie, administrator al SC Mineralia SRL privind amplasarea unei firme luminoase la spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73A, ap. 17.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  25 septembrie 2019, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

  1. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Jr. Vasii Vasile