CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 24.09.2018, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

  1. Adresa nr. 3965 din 20.09.2018 emisă de conducerea societății privind situația  apartamentului nr. 7, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu bl. 100.
  2. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile