CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 30 martie 2017, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Cererile de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind apartamentele 7,8,9,10,11 şi 12 din Arad, str. Liviu Rebreanu bl. 100, locuinţe care aparţin societăţii.

2. Solicitarea SC BRIMCARGO SRL privind prelungirea termenului de închiriere  pentru parcare  auto.

3. Solicitarea S.C. TANSSAM SRL privind spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

4.Cererea S.C. European American Investment Group S.R.L. privind prelungirea termenului de închiriere a unui panou publicitar pe terasa spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  31 martie 2017, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara