CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 29 noiembrie 2017, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1.   Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, rectificat.

2. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru contractul de mandat al directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2869/09.09.2016,  programate pe anul 2017.

3. Solicitarea SC GENESYS MEDICAL CLINIC SRL privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

4. Solicitarea SC RO – SERVICE INTERNAȚIONAL SRL privind spațiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81, ap. 18.

5. Solicitarea D-nei Marina Mariana Cornelia privind spațiul de locuit situat în Arad, Bd. Dragalina nr. 18, ap. 25.

6. Solicitarea Dl-ui  Radița Petru privind spațiul de locuit – ap. 12 situat în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  04.12.2017, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile