Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 29 martie 2018, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Cererea S.C. European American Investment Group S.R.L. privind prelungirea termenului de închiriere a unui panou publicitar pe terasa spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6.

2. Adresa nr. 607 din 06 martie 2018 emisă de dna. Vălcan Florica, administrator la S.C. Grup Contera S.R.L. privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.

3. Adresa nr. 656 din  07 martie 2018 emisă de dl. Negru Vasile Adrian, administrator la S.C. Sienoh Trading S.R.L., privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82A.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  30.03.2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile