CONVOCATOR

             Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 28 decembrie 2016, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii, cu încă două luni.

2. Adresa nr. 83475 din 20.12.2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C RECONS S.A. cu nr. 4154 din 21.12.2016 privind R.O.F. a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Arad şi R.O.F. a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Arad.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  29 decembrie 2016, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara