CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 26 iunie  2017, orele 14,30 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Discutarea adresei nr. 40056 din 15.06.2017 emisă de Serviciul Societăți Comerciale din cadrul Municipiului Arad înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 2412 din 15.06.2017 privind propunerea de modificare a tarifelor la Zonele de Agrement.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  27.06.2017, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile