Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 26 ianuarie 2018, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

          1. Adresa Consiliului de Administrație privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor acestuia.

2. Solicitarea SC ALIFARM PLUS SRL  privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 17.

3. Solicitarea SC MINERALIA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 17.

4.  Solicitarea dnei Marina Mariana Cornelia  privind spațiul de locuit situat în Arad, Bd. Dragalina nr. 18, ap. 25.

5.  Solicitarea SC BOGDAN DISTRIBUȚION GROUP SRL   SRL  privind spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. 6b, ap. 25.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile