Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 25 mai 2017, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2016.

2. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile din anii precedenţi.

3. Raportul administratorilor pentru anul 2016, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2016.

…..citeste mai muilt aici….4.  Raportul Auditorului statutar pentru anul 2016.

5.  Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2016.

6. Solicitarea S.C. BRIM CARGO SRL privind închirierea unui spațiu de parcare la sediul SC RECONS SA, pentru două autoutilitare.

7. Solicitarea SC RAMONA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

8. Solicitarea nr. 1975 din 10 mai 2017 emisă de av. Stoian Madona Maria privind prelungirea termenului prevăzut în contractul de asistență juridică.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  26.05.2017, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile