Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 24 mai 2018, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2017.

2. Raportul administratorilor pentru anul 2017, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2017.

3.  Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2017.

4. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2017.

5.  Raportul Auditorului statutar pentru anul 2017.

6. Cererile de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind apartamentele 8,9,10 și 11 din Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100, locuinţe care aparţin societăţii.

7. Solicitarea SC BRIMCARGO SRL privind prelungirea termenului de închiriere pentru parcare  auto.

8. Solicitarea SC RAMONA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  25.05.2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile