Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 24 aprilie 2018, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Cererea S.C. Arena Moda SRL privind spaţiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, parter, ap. 34.

2. Cererea SC FLO&Company Construct SRL privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  25 aprilie 2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.