Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 22 iunie 2018, orele 12,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Recons S.A. Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 208 din 8 mai 2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2018.

  1. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017, programate pentru anul 2018.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  25.06.2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile