Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 20 aprilie 2017, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Numirea noului Consiliu de Administraţie.

2. Adresa nr. 62088/30 decembrie 2016 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1430 din 03 aprilie 2017 privind depozitarea spre păstrare a unor materiale necesare procesului electoral.

3. Solicitarea S.C. NORDBILIARD S.R.L. privind spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73A, ap. 18.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  21.04.2017, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara