CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 19 septembrie 2017, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Reanalizarea spre avizare a Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad.

2. Reanalizarea spre avizare a Regulamentului de organizare  și funcționare a parcărilor de reședință din municipiul Arad.

3. Reanalizarea spre avizare a Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite și  staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a vehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad de către Serviciul Parcări și  Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad.

4. Solicitarea S.C.Norbiliard SRL privind cesionarea spaţiului comercial situat  în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 18.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  20.09.2017, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile